HANDARBETE

Yemenväst (barn)

Garnåtgång ca 100g

Stickor nr 3

Västen är mycket enkel att sticka. Resårstickningen gör den töjbar – den växer med barnet och kan användas upp till ett och ett halvt års ålder eller mer.

Lägg upp 70 m på stickor nr 3. Sticka resår (2 rm, 2 am) i 20 cm. Sticka sedan 24 m rätstickning, 22 m som tidigare i resårstickning och de sista 24 m i rätstickning. Gör detta i 12 varv eller ca 3 cm.

Sticka 24 m rätstickning, maska av 22 m, sticka 24 m rätstickning. Fortsätt sticka 24 varv eller ca 6 cm på vardera rätstickningsdelen – detta blir axelpartiet.

Lägg sedan upp de 22 m i mitten igen. Sticka dem i resårstickning och fortsätt med rätstickning på de yttre delarna i 12 varv. Övergå sedan till resårstickning som i början och sticka tills resåren mäter 20 cm.

Maska av löst och sy ihop västen i sidorna – lämna öppet för ärmhålen.

 

SOCKOR, storlek 42

Garn: Sju bröder, 150 g

Stickor: Strumpstickor nr 3

Lägg upp 60 maskor och sticka mudd, t.ex. 2 räta 2 aviga i 10-20 cm.

Sticka därefter 10 varv rätt.

Börja med hälen som stickas endast på två stickor. Lyft alltid första maskan på varje varv. Sticka ca 24-26 varv. Tumregeln är att hällappens höjd skall vara åtminstone halva hällappens bredd.

Börja hälhoptagningen från avigt varv. Sticka första stickan och sticka 6 maskor på andra stickan. Sticka ihop 7:e och 8:e maskan avigt. Vänd stickningen och lyft första maskan. Sticka igen stickan till slut och sticka från följande sticka 6 maskor och lyft en maska (den 7:de), sticka den 8:e och dra den lyfta maskan över den stickade. Sväng igen stickningen och sticka från avigsidan första stickan och 6 maskor från andra stickan, sticka ihop 7:e och 8:e maskan osv. Då alla hoptagningar är gjorda (=maskorna tar slut) och endast 7 maskor blir kvar på vardera stickan skall man plocka upp nya maskor längs hällappens kant. Plocka i de lyfta maskorna som bildar en kedja längs kanten.

Nu har du två stickor med 15 maskor var och två stickor med flera än 15 maskor. Sticka nu två varv. Gör därefter en hoptagning enligt följande räknat från mitt under hälen: sticka första stickan tills du har två maskor kvar. Sticka ihop dem rätt. Sticka andra och tredje stickan. Lyft första maskan på fjärde stickan, sticka följande rätt och för den lyft maskan över den stickade så att du har endast en maska kvar på högra stickan. Sticka stickan till slut. Sticka var 2 och var 3 utan att göra hoptagningar. Gör igen en hoptagning i var sida på varv 4. Tag ihop och sticka två varv emellan tills alla stickor har 15 maskor.

Fortsätt med foten till önskad längd. Ca 55 varv eller tills sockan går över lilltån då man drar på den.

Börja därefter ta ihop för tårna enligt följande:

ta ihop första och andra maskan, sticka 5 maskor, ta ihop de följande två, sticka resten av stickans maskor. Gör lika på de andra tre stickorna. Sticka 5 varv utan att ta ihop. Ta igen ihop första och andra maskan, sticka 4 maskor, ta ihop de följande två, sticka resten av stickans maskor. Gör lika på de andra tre stickorna. Sticka 4 var utan att ta ihop. Sticka igen ett hoptagningsvar, nu med 3 maskor mellan hoptagningarna och sticka sedan 3 varv. Fortsätt såhär. Tag till slut ihop 2 maskor hela tiden. Lämna 3-5 maskor klipp av garnet och dra garnet genom maskorna. Fäst tråden ordentligt.

Om man vill ha större storlek kan man lägga upp två maskor mera per sticka (2 x 4 = 8 maskor totalt).  Då börjar man tåhoptagningen med att lämna 6 maskor mellan hoptagningarna och sticka 6 varv för följande hoptagningsvarv. Också genom att använda stickor nr 3½ blir sockorna en aning större. Man kan på motsvarande sätt sticka mindre sockor genom att lägga upp endast 56 maskor. Räkna med att ett skonummer är ca ½ cm på fotlängden.

 

BABY(tub)SOCKOR

Garn: t.ex. Nalle, ca 10 par / 100g

Lägg upp 29 maskor på stickor nr 3,5. Fördela maskorna på tre stickor, förena början och slutet genom att
föra den sista upplagda maskan över den första.
.
Varv 1; *2 rm, 2 am* varvet ut.
Varv 2 ; Upprepa varv 1
Varv 3 ; 1 am, * 2 rm, 2 am*2 rm, 1 am.
Varv 4; Upprepa varv 3.
Varv 5; *2 am, 2 rm*.
Varv 6; Upprepa varv 5.
Varv 7; 1 rm, *2 am, 2 rm*, 2 am, 1 rm.
Varv 8; Upprepa varv 7

- - x x Varv 1
- x x - Varv 3
x x - - Varv 5
x - - x Varv 7

Sticka samma mönster tills arbetet är ca 14 cm långt.
Börja avtagningen på det andra varvet efter förskjutningen.
1. Sticka ihop de aviga maskorna avigt.
2. Gör förskjutning under följande varv. Sticka 1 rm, 2 am varvet ut
3. Sticka ihop de aviga maskorna.
4. Gör förskjutning under följande varv.
5. Sticka ihop maskorna rätt.
6. Klipp av garnet
7. Drag garnet igenon resten av maskorna (7 st)
8. Fäst garnet i tån och i början av arbetet.

Sticka den andra sockan liksom den första.
Tvätta upp i mild tvållösning, skölj och låt torka på slätt underlag.
 

 

 

Artikel

Yemen västar

Hösten 2014 började vi sticka Yemenvästar* och har utmanat alla Marthaföreningar i Borgå att delta.Läs mera »
Irina Tallberg
25.11.2014 kl. 17:14