Fagerstad-Seitlax marthakrets

Yemen västar

25.11.2014 kl. 17:14
Hösten 2014 började vi sticka Yemenvästar* och har utmanat alla Marthaföreningar i Borgå att delta.

Västarna samlas in av Borgå ev.luth. församling, som förmedlar dem vidare till behövande.

Förutom dessa västar stickar en del av oss även mössör och sockor som kan vara värmande även på sydligare breddgrader där nätterna ofta kan vara kalla.

Våra flitiga Marthor har redan på en månad producerat en mängd västar och projektet fortsätter....

* sitt namn har västarna fått då initiativet att sticka dylika västar ursprungligen kom från en svensk sjuksköterska som jobbade i norra Yemen, där nätterna och vintrarna kan vara kalla.

Irina Tallberg
Kontaktuppgifter

Kontakt

fagerstad-seitlax.marthorhotmail.com
Reg nr 73.039
FO 0130688-8

Beryl Grönqvist
Ordförande
0400 578 724
Irmeli Grönqvist
Sekreterare
Margot Grönqvist
0400 310 667