Fagerstad-Seitlax marthakrets

Sticka babysockor

13.06.2019 kl. 16:12

Babytubsockor

 • Garn: t.ex. Nalle, ca 10 par / 100g

Lägg upp 29 maskor på stickor nr 3,5. Fördela maskorna på tre stickor, förena början och slutet genom att föra den sista upplagda maskan över den första.
.
Varv 1; *2 rm, 2 am* varvet ut.
Varv 2 ; Upprepa varv 1
Varv 3 ; 1 am, * 2 rm, 2 am*2 rm, 1 am.
Varv 4; Upprepa varv 3.
Varv 5; *2 am, 2 rm*.
Varv 6; Upprepa varv 5.
Varv 7; 1 rm, *2 am, 2 rm*, 2 am, 1 rm.
Varv 8; Upprepa varv 7

- - x x Varv 1
- x x - Varv 3
x x - - Varv 5
x - - x Varv 7

Sticka samma mönster tills arbetet är ca 14 cm långt.
Börja avtagningen på det andra varvet efter förskjutningen.

 1. Sticka ihop de aviga maskorna avigt.
 2. Gör förskjutning under följande varv. Sticka 1 rm, 2 am varvet ut
 3. Sticka ihop de aviga maskorna.
 4. Gör förskjutning under följande varv.
 5. Sticka ihop maskorna rätt.
 6. Klipp av garnet
 7. Drag garnet igenon resten av maskorna (7 st)
 8. Fäst garnet i tån och i början av arbetet.
 9. Sticka den andra sockan liksom den första.
 10. Tvätta upp i mild tvållösning, skölj och låt torka på slätt underlag.
Fagerstad-Seitlax Marthaförening
Kontaktuppgifter

Kontakt

fagerstad-seitlax.marthorhotmail.com
Reg nr 73.039
FO 0130688-8

Beryl Grönqvist
Ordförande
0400 578 724
Irmeli Grönqvist
Sekreterare
Margot Grönqvist
0400 310 667