Fagerstad-Seitlax marthakrets

Vår historik

12.06.2019 kl. 16:25
Fagerstad-Seitlax Marthakrets grundades 29.3 1930 av 11 aktiva kvinnor som var intresserade av marthaverksamheten. Antalet medlemmar växte redan första året till 25 och till marthakretsen anslöt sig några år senare även Vålaxmarthor. Det nyaste grupptillskottet skedde 2009 då Kardrag-Tirmokretsen anslöt sig till oss.

Förutom styrelsemedlemmar fanns "byaråd" med i föreningen, en från Fagerstad och en från Seitlax. Husmödrarna sammankom 1 gång/månad från höst till vår. Av det tillgängliga mötesmaterialet framgåt att det var "tuffa" kvinnor, som inte ens drog sig för att promenera eller skida 20 km i snöslask till Marthamöten!

Efter att först varit en Marthakrets, registrerades vi den 27.1 1958 som Fagerstad-Seitlax Marthaförening r.f. under reg.nr 73.039.

Det hölls kurser i läderarbete, rottingarbete, möbelstoppning, prydnadssömnad m.m. allt i tidens anda. Resor gjordes även då som nu. Då var det vanligt att 200-300 marthor från Borgådistriktet åkte på bussturer runt om i Finland, så som till Åbo, Pargas, Kimito, Tammerfors och Päijänne.

Samarbetet mellan ortens föreningar var tätt. Även barnen var med på möten, en notering från 70-talet lyder: 17 marthor och 26 barn på ett möte hos Marianne Grönqvist!

Senare föll byaråden bort och man annonserade istället om kommande aktiviteter i ortstidningen, även idag publicerar man aktiviteterna i Borgåbladets ’i sikte’. För att följa med vår tid har vi nu även aktiverat oss i ett projekt för att öppna egna web-sidor under Marthaförbundets web-sida.

Möten hölls tidigare hemma hos marthorna eller i klubblokalen i Seitlax. Första noteringen om Övik som mötesplats finns från Julmötet 1986 och Julmöten framöver. Först från årsmötet 2001 blev Övik vår fasta möteslokal, med några få undantag. Redan av praktiska skäl kunde det numera vara svårt att få alla mötesdeltagarna att rymmas hemma hos någon då vi ofta är mellan 20-40 medlemmar som deltar på möten.

En liten svacka i deltagarantalet kunde noteras från mitten av 70-talet till början av 80-talet, men sen började intresset stiga igen. Som mest noterades 3 nya medlemmar på ett möte! Det rekordet slogs först på februari månads möte 2011 då 4 nya medlemmar slöt upp. Dessa nya medlemmar födda på 70-talet sänkte också medelåldern då de ’yngsta’ före detta möte var födda på 50-talet.

Vår förening har från år 2000 fastställd dag för marthamöten: sista måndagen i månaden från september till maj träffas vi på Övik. Vi är idag inalles ca. 60 medlemmar, 3 är hedersmedlemmar. Än idag är vi en livskraftig förening med tuffa kvinnor och en man!

Av protokollen framgår att ideologin är densamma då som nu:

Vi jobbar tillsammans för vår förening med blomauktioner, basarer och torgförsäljning. Lotteriet har funnits med hela tiden och ger en välbehövlig slant i kassan. Talko-andan finns kvar! Vi städar landsvägsdiken varje vår till Morsdag. Vi donerar pengar till olika ändamål. Vi besöker Ebbo åldringshem och glädjer åldringarna med sång, kaffe, hembakat kaffebröd. I klubblokalen i Seitlax har vi haft kurser i halmslöjd, ljusstöpning, korgmålning etc. Vi motionerar och utmanar bygdens marthaföreningar att röra på sig. Svampexcursioner. pilkning och vinprovning har funnits på agendan. Vi deltar i distriktets olika arrangemang, men vi har också så innerligt roligt då vi deltar i vara egna resor. Vi gör teaterbesök året runt, besöker mässor, allt från hantverk till trädgardskötsel.

De flesta har varit eller är i förvärvsarbete men har ända ork och intresse för vår verksamhet. Ordspråket ”Händerna är aldrig stilla på en duktig husmor” stämmer än i dag.

Vi skall se framåt och hoppas att vår förening skall vara livskraftig i många år till med unga krafter som för traditionerna vidare.

Texten baserar sig på överblicken skriven av vår medlem Beatrice Willberg i samband med föreningens 80-årsjubileum 2010.Eva Lindfors, grundare av Fagerstad-Seitlax Marthaförening var också initiativtagare till barnhemmet Barnens By i Fagerstad, numera hem för personer med funktionsnedsättning.
Fagerstad-Seitlax Marthaförening
Kontaktuppgifter

Kontakt

fagerstad-seitlax.marthorhotmail.com
Reg nr 73.039
FO 0130688-8

Beryl Grönqvist
Ordförande
0400 578 724
Irmeli Grönqvist
Sekreterare
Margot Grönqvist
0400 310 667