Välkommen till Fagerstad-Seitlax Marthaförening

Fagerstad-Seitlax Marthor har en 80 årig vandring bakom sig och är fortfarande full av energi. Till vår förening hör även Kardrag-Tirmo krets.

Vi är verksamma i den sydöstra skärgårdsbygden i Borgå.

Vi har en mångsidig verksamhet och är ca 60 medlemmar i olika åldrar. Många av våra ’martyrer’ (martyr = Martha make) deltar också flitigt i de olika evenemangen.

Är du intresserad av att komma med? Kontakta då någon av oss .

Artikel

Yemen västar

Hösten 2014 började vi sticka Yemenvästar* och har utmanat alla Marthaföreningar i Borgå att delta.Läs mera »
Irina Tallberg
25.11.2014 kl. 17:14

Fagerstad-Seitlax Marthaförening är en självständigförening och vi hör till Borgå Svenska Marthadistrikt. Till vår förening hör också Kardrag-Tirmo Marthakretsen. Nedan ser du hur Marthaorganisationen är uppbygd.

Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.

Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.

Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening

Fagerstad-Seitlax Marthaförening
e-post: Fagerstad-Seitlax.Marthor@hotmail.com

Ordförande
Beryl Grönqvist
tfn: 0400-578724

Sekreterare
Maria Sjöblom

Kassör
Margot Grönqvist
tfn: 0400-310667

Fagerstad- Seitlax Marthaförening r.f.
Reg nr 73.039
FO 0130688-8